top of page

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים
התקבלה החלטת ועדה לפרויקט אייזיק שטרן 22, תל אביב
סווירי מהנדסים, נובמבר 2017

ביום 18.10.2017 קיבלה הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב החלטה לפיה ניתן היתר בניה בתנאים לפרויקט אייזיק שטרן 22 תל אביב בשכונת למד החדשה. במסגרת ההחלטה אושר בינוי הפרויקט בהיקף של 22 יח"ד ב-8 קומות מעל קומת הקרקע לרבות בריכת שחיה בדירת הגן.

ע"פ החלטת בעלי הקרקע הפרויקט יבוצע ברמת גימור גבוהה ביותר ובסטנדרטים מפוארים אשר יבדלו את הפרויקט מיתר הבניין בשכונה.

סווירי מהנדסים החלה בתכנון מפורט להיתר ופועלת להשגת כלל האישורים לצורך תחילת הבניה של הפרויקט אשר יבוצע באמצעות קבלן מפתח שיבחר ע"י בעלי הקרקע.

החל ביצוע פרויקט עציון 24 רמת גן
סווירי מהנדסים, אוגוסט 2017

 

לאחר שמונה שנות עבודה מאומצת וקשיים רבים, החל ביצוע פרויקט עציון 24 רמת גן. הפרויקט מבוצע ע"י חברת לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ וצפי סיום ביצוע הפרויקט הוא אוגוסט 2019.

 

התקבלה החלטת ועדה לפרויקט גורדון 31, 31א' גבעתיים
סווירי מהנדסים, מאי 2017

 

ביום 16.5.2017 קיבלה הועדה המקומית לתכנון ובניה החלטה לפיה ניתן היתר בניה בתנאים לפרויקט גורדון 23, 31א' גבעתיים. במסגרת ההחלטה אושר בינוי הפרויקט בהיקף של 26 יח"ד ב-6.5 קומות.

סווירי מהנדסים החלה בתכנון מפורט להיתר ופועלת להשגת כלל האישורים לצורך תחילת הבניה של הפרויקט אשר יבוצע בביצוע עצמי. צפי תחילת מכירות הוא בחודש דצמבר 2017.

התקבל טופס 4 לפרויקט אקו 19 בכפר סבא
סווירי מהנדסים, מרץ 2017

בשעה טובה התקבל טופס 4 לפרויק אקו 19 כפר סבא במסגרתה ביצעה סווירי מהנדסים את הפרויקט עבור גינדי וזיתוני. בימים אלו הפרויקט מתאכלס והדירות נמסרות לדיירים. שיהיה בשעה טובה!

פרויקט חדש ברח' אייזק שטרן 22, ת"א
סווירי מהנדסים, יולי 2014

 

פרויקט חדשה יוצא לדרך ברח' אייזיק שטרן 22, שכונת הגוש הגדול, תל-אביב. הפרויקט מתוכנן ע"י אדריכל גידי בר אוריין ועתיד לכלול 23 יח"ד ב-9 קומות מגורים ושלושה מרתפי חניה.

 

כתבת חובה - מפקח מטעם דיירים בתמ"א 38 - מה תפקידו?
סווירי מהנדסים, יולי 2014

 

בפרויקטים מסוג תמ"א 38 נהוג במסגרת הסיכומים המסחריים בין היזם לבין הדיירים כי הדיירים יתקשרו עם גורם הנדסי מקצועי אשר יפקח על ביצוע העבודות מטעמם מתחילתו של הפרויקט ועד להשלמתו וזאת כשהיזם נושא בעלות העסקתו של המפקח מטעם הדיירים.

 

 

מדוע חשוב לשלב את הגורם ההנדסי כבר בשלב עריכת ההסכם ע"י עו"ד?
עו"ד אייל סווירי, יולי 2014

 

בכל בניין המבוצע בו פרויקט של תמ"א 38 מגיע השלב בו נדרשים הדיירים לאתר מפקח בניה מטעמם אשר יבצע על עבודות הבניה בפרויקט. מה למעשה תפקידו של המפקח מטעם הדיירים? 

bottom of page