top of page

הבניין בעציון 24 רמת גן

עציון 24 פינת שדרות ירושלים 3, רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

עציון 24 רמת גן

תיאור הפרויקט

הבניין ברח' עציון 24 רמת גן

ייזום ניהול ופיקוח של הקמת בניין מגורים יוקרתי בליבה של רמת במסגרתו מתוכננות 28 יח"ד, 2 יחידות מסחר ושלוש קומות מרתף.

 

קבלן מבצע: לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ

אדריכל: אייל בלייוויס - פיינארק אדריכלים ולאה שפרבר ז"ל

הפרויקט הסתיים  | לא נותרו דירות למכירה | גמר בניה ינואר 2020

bottom of page