top of page

פינוי בינוי - מתחם 3ט - גבעתיים

אודות הפרויקט

פרויקט פינוי בינוי יוקרתי אשר יבנה בעיר גבעתיים במתחם הרחובות שדה בוקר 16-18, הכנסת 31, הכנסת 33 וניצנה 18. הפרויקט מקודם בהתאם לתכנית המתאר של העיר גבעתיים ובתיאום המנהלת להתחדשות עירונית בעיר ומצוי בשלבי תכנון לקראת הכנת תב"ע.

מתחם פינוי בינוי - 3ט - גבעתיים

מתחם פינוי בינוי - 3ט - גבעתיים

סטטוס הפרויקט

הריסת ארבעה מבנים הכוללים 52 יח"ד קיימות ובניין שני מגדלי מגורים בני 16 קומות אשר יכללו כ-160 יח"ד חדשות בשכונת ארלוזרוב, בגבעתיים.

אדריכל: אדריכל יואב תשובה - סטודיו תשובה לאדריכלות

בשלב תכנון תב"ע 

מיקום הפרויקט

* כל ההדמיות, הנתונים, הגדלים והמפרטים המפורטים לעיל הינם להמחשה בלבד, ייתכן וישתנו ואינם סופיים. הפרויקט הינו לפני קבלת היתר בניה סופי ועל כן יתכנו שינויים בתכנון, בעיצוב ובמפרט הבניין והדירות. הנתונים אשר יחייבו את החברה יצורפו לחוזה המכר בלבד ולא יהיה בנתונים ו/או בהמדיות המפורטות לעיל בכדי להוות מצג מחייב. ט.ל.ח.

bottom of page