top of page

סירקין 24 גבעתיים

הדמיה תעלה בקרוב

הדמיה תעלה בקרוב

תיאור הפרויקט

סירקין 24 גבעתיים

ייזום ניהול ופיקוח של פרויקט יוקרתי מסוג תמ"א 38/2 (הריסה ובניה) הכולל כ-24 יח"ד בשכונת פועלי הרכבת בעיר גבעתיים.

בתכנון לפני בקשה להיתר בניה |  טרם נפתח לשיווק  |  מועד משוער לתחילת ביצוע - 2026

 

 

 

 

 

גלריה מהשטח

יעודכן בקרוב!

bottom of page