top of page

פינוי בינוי - גבעת רמב"ם - הצנחנים 15-17-19 גבעתיים

אודות הפרויקט

פרויקט פינוי בינוי במיקום הכי מרכזי בגבעתיים בראש גבעת רמב"ם, הפרויקט יבנה במתחם הרחובות הצנחנים 15-17-19 והוא מקודם בהתאם לתכנית המתאר של גבעת רמב"ם.

הצנחנים 15-17-19 גבעתיים - גבעת רמב"ם

הצנחנים 15-17-19 גבעתיים - גבעת רמב"ם

סטטוס הפרויקט

הריסת שלושה מבנים הכוללים 27 יח"ד ו-10 יחידות מסחריות קיימות ובניית שני בניינים חדשים בני 10 קומות אשר יכלול כ-48 יח"ד ומסחר בקומת הקרקע.

אדריכל: נבות רובין אדריכלים

 

בשיתוף חן ואיתי גינדי התחדשות עירונית

בשלב תכנון תב"ע 

מיקום הפרויקט

* כל ההדמיות, הנתונים, הגדלים והמפרטים המפורטים לעיל הינם להמחשה בלבד, ייתכן וישתנו ואינם סופיים. הפרויקט הינו לפני קבלת היתר בניה סופי ועל כן יתכנו שינויים בתכנון, בעיצוב ובמפרט הבניין והדירות. הנתונים אשר יחייבו את החברה יצורפו לחוזה המכר בלבד ולא יהיה בנתונים ו/או בהמדיות המפורטות לעיל בכדי להוות מצג מחייב. ט.ל.ח.

bottom of page