top of page

קק"ל 25, גבעתיים

אודות הפרויקט

במפגש הרחובות היוקרתיים גורדון וקק"ל בלב שכונת בורוכוב בגבעתיים מתוכנן על ידי סווירי מהנדסים פרויקט מיוחד ויפיפיה.

בניין דירות ייחודי בן שבע קומות ו- 22 דירות בתכנונו המוקפד של אדריכל יואב תשובה.

קק"ל 25 גבעתיים

קק"ל 25 גבעתיים

סטטוס הפרויקט

הריסת שני מבנים ובניית בניין יוקרתי הכולל 22 יח"ד בשכונת בורוכוב בגבעתיים.

אדריכל: אדריכל יואב תשובה - סטודיו תשובה לאדריכלות

 

 

ברישוי |  התקבלה החלטת ועדה |  תחילת ביצוע משוער מאי 2024

מיקום הפרויקט

* כל ההדמיות, הנתונים, הגדלים והמפרטים המפורטים לעיל הינם להמחשה בלבד, ייתכן וישתנו ואינם סופיים. הפרויקט הינו לפני קבלת היתר בניה סופי ועל כן יתכנו שינויים בתכנון, בעיצוב ובמפרט הבניין והדירות. הנתונים אשר יחייבו את החברה יצורפו לחוזה המכר בלבד ולא יהיה בנתונים ו/או בהמדיות המפורטות לעיל בכדי להוות מצג מחייב. ט.ל.ח.

bottom of page